Publicitat

InfoMarenyTELEFONS D'INTERÉS PÚBLIC

AJUNTAMENT MARENY DE BARRAQUETES: 96 176 02 45

CENTRE SALUT MARENY DE BARRAQUETES: 96 176 09 08

GUÀRDIA CIVIL: 96 170 04 52


POLICIA MUNICIPAL: 96 170 15 15

BOMBERS: 96 173 29 34

EMERGÈNCIES*: 112

POLICIA RURAL: 670 987 898

VIOLÈNCIA DE GENERE*: 016

URGÈNCIES: 96 170 22 90

CITA PRÈVIA I ESPECIALITATS: 96 176 64 00

HOSPITAL DE LA RIBERA: 96 245 81 00

*Atenció gratuïta sense cost de crida.
Màxima confidencialitat.